7- نصب صحیح ماشین لباسشویی

 نصب صحیح و درست ماشین لباسشویی میتواند در افزایش طول عمر دستگاه موثر باشد. تراز نبودن پایه های دستگاه آسیب زیادی به تسمه و دیگ خواهد زد چرا که در هنگام چرخشهای سریع دیگ تکانهای بدی خواهد خورد. این مساله سر و صدای شدید دستگاه را نیز به همراه دارد.

8- لیبل پشت لباس ها را در نظر بگیرید

ماشین لباسشویی های مدرن برای انواع لباس ها دور های متفاوتی دارند به همین منظورقبل از قرار دادن لباسها داخل ماشین لیبل آن ها را چک کنید با انجام این نکات به عمر ماشین لباسشویی و لباس افزوده و نهایت دقت را در نگهداری از آنها به خرج دهید.