7- نصب صحیح ماشین لباسشویی

 نصب صحیح و درست ماشین لباسشویی میتواند در افزایش طول عمر دستگاه موثر باشد. تراز نبودن پایه های دستگاه آسیب زیادی به تسمه و دیگ خواهد زد چرا که در هنگام چرخشهای سریع دیگ تکانهای بدی خواهد خورد. این مساله سر و صدای شدید دستگاه را نیز به همراه دارد.