فاصله بین پانل داخلی و یونیت خارجی چقدر می تواند باشد؟

اسپلیت های 9000 و 12000 بی تی یو را می توان تا حداکثر 15 متر لوله کشی کرد که از این مقدار می توان 7 متر در ارتفاع معادل دو طبقه عمودی کار کرد.
اسپلیت های 18000 بی تی یو حداکثر 15 متر و 7 متر از این مقدار در حالت عمودی، البته برخی مارک ها 18000 شان تا 30 متر طول لوله کشی و تا 15 متر در ارتفاع قابلیت دارند
لوله کشی مجموع اسپلیت های 24000، 30000 و 36000 می تواند تا حداکثر 30 متر باشد که از این مقدار 15 متر آن در حالت عمودی می تواند باشد یا معادل 5 طبقه.